szombat, március 17, 2018

szombat, március 03, 2018

csütörtök, március 01, 2018

Csiff Március

XVI fejezet
Szent Ferenc cellájából kijőve hogyan áldott meg két testvért, akiknek gondolatát a Lélek sugallatából kitalált.

vasárnap, február 25, 2018

A mi Tábor hegyünk

A mai nagyböjti vasárnap szentírási szakaszai üdvösség történetünk három olyan eseményéről szólnak, amelyek hegyen játszódtak le. Az egyik Mória hegye, a másik a Tábor hegye, és a harmadik a Golgota. Az Ó-szövetségi olvasmányban Ábrahám történetéről hallottunk, aki felment a Mória hegyére, hogy feláldozza egyetlen fiát, Izsákot. Mi már ismerjük a történet végét. Tudjuk, hogy Isten nem kért emberáldozatot, de Ábrahámnak végig kellett élnie az egész szomorú történetet, amelyben bizonyította, hogy bármilyen és bármekkora áldozatra kész Istenért. Az evangélium színhelye a hagyomány szerint a Tábor hegye, amely kúp alakban emelkedik az Ezdrelon síkság fölé. A leírásban ezt olvassuk:  Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük.
A három apostolnak a Tábor hegyén örömteli élményben volt része. Megtapasztalták, hogy Jézus emberi személyén keresztül lenyűgöző fényességben sütött át az istensége, miközben az Ó-szövetség két nagy alakjával Illéssel és Mózessel beszélt. A tapasztalat hatására átértékelődött az apostolok hite, Jézushoz fűződő viszonya. Ez most még rejtetten volt jelen, és Jézus feltámadás után lett a nyilvánvaló. Ennek jele, hogy a hegyről lejövet, Jézus megtiltotta az apostoloknak, hogy beszéljenek a Tábor hegyén tapasztaltakról. Ez csak addig az időig szólt a tiltás, amíg „az emberfia halottaiból fel nem támadt.”  A feltámadás eseménye előtt nem volt mihez viszonyítani ezt a rendkívüli élményt. Miután Jézus feltámadt halottaiból az apostolok erről is szólhattak, sőt küldetést kaptak, hogy hirdessék mindazt, ami Vele kapcsolatos.
Ezért írhatott szent Pál apostol a Rómaikhoz irt levelében a harmadik hegyről, a Golgotáról, ahol Isten, irántunk való szeretetből „tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk…” Itt fonódnak össze a szentírási szakaszok úgy, hogy számunkra tanulságul szolgálnak, segítve a vallásos életben való haladásunkat.
          Nekünk is kell, hogy legyen „Tábor hegyünk” ahol átértékelődik és mélyül a hitünk, és az Úrhoz fűződő kapcsolatunk. Gyakran ilyen „Tábor hegy”-ként kínálja fel magát a mindennapok tapasztalata, valamilyen rendkívüli élmény, vagy egy–egy kegyelmi időszak, mint most a nagyböjti szentidő.  Alkalmas időszak arra, hogy konkrét feladatokat tűzünk magunk elé, és kitartóan igyekezzünk azok megvalósításán. Fontos, hogy ezek személyes és közösség lelki fejlődésünket célozzák meg. Elhatározásunk lehet, hogy a hét folyamán, amikor erre alkalmunk nyílik, a család egyűt vesz részt a keresztúton, vagy egy-egy hétköznapi-, nem kötelező szentmisén. Választhatunk egy közös estét, amikor a család tagjai együtt imádkoznak, beszélgetnek a keresztény életről, vallásos témákról. Kitűzhetjük jó feltételként, hogy gyakrabban olvassuk a Szentírást, vagy éppen folytatjuk egy rég elkezdett és abbahagyott vallásos-lelki könyv olvasását. Nagyböjti önmegtagadásunkat kiegészíthetjük azzal, hogy egy ismerős rászorulót támogatunk. A nagyböjt jó alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk kapcsolatainkat, a dolgokhoz való viszonyulásunkat.  A mindennapokban ezernyi lehetőség kínálkozik, csak meg kell találnunk, amit nekünk kell megtennünk. Arra mindenképp szükségünk van, hogy a nagyböjt kimozdítson megszokottságunkból, és egy buzgóbb Istennel való kapcsolat reményében elinduljunk Húsvét ünnepe felé.

vasárnap, február 18, 2018

szombat, február 03, 2018

vasárnap, január 14, 2018

Látni

A mai evangéliumban, különféle összefüggésben és különféle formában ismételten előfordul a látni ige, amely átszövi a részlet mondanivalóját és nagyon személyes hangvételt nyújt hozzá. Gyűjtsük össze ezeket: Keresztelő János: „meglátta Jézust, amint közeledett..” így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Keresztelő János két tanítványa követte Jézust: „Jézus megfordult, s látta, hogy követik,” Amikor a tanítványok az után érdeklődtek, hogy hol lakik Jézus, így biztatta őket? „Jöjjetek, nézzétek meg!” András, amikor testvérét Simont elvitte Jézushoz: „Jézus rátekintett,” és azt mondta Péternek fognak hívni. A mai vasárnapi evangéliumi részletet szent János evangélistától olvastuk, aki az Úr Jézussal való saját személyes élményét és tapasztalatát írja le. Számára nagyon fontos volt a világos és helyes látás, amely ismételten előfordul az általa irt evangéliumban. Érthető, hogy ez a látás nem kizárólag a fizikai látásra vonatkozik, hanem a lelki-, lényeg látásra. Keresztelő János hivatástudatból végezte az Istentől kapott feladatát és ez se-gítette, hogy a megfelelő pillanatban meglássa és felismerje a feléje közeledő Meg-váltót és másnak is megmutassa. Az ő éles lelki látása látása hozzásegítette két tanítványát Jánost és Andrást, hogy ők is megláthassák Jézust. Jézus meghívására el-mentek hozzá és elidőztek nála, majd másokkal is megosztották ezt a tapasztalatot. Másokat is bevonzottak Jézus látó körébe, amelyből új hivatások születtek. Szent János apostol számára annyira meghatározó találkozás volt, hogy még idős korában is emlékezett arra, hogy: „Ez a tizedik óra körül volt.”
        A leírt események és tapasztalat bennünket is arra ösztönöz, hogy vizsgáljuk felül a lényeg látásunkat. Hétköznapjaink során sok mindennel foglalkozunk, több mindent meg kell tennünk. Vajon ezekben az elfoglaltságokban mennyire látjuk meg azt, hogy Isten milyen küldetést szánt nekünk abban az állapotban amelyben jelenleg vagyunk? Feladatainkat hivatástudattal végezzük-e? Nem is az a döntő leginkább, hogy mennyire tudunk aktív életet élni, hogy mások mennyire találják hasznosnak-, vagy értelmesnek azt a munkát amit végzünk. Inkább arról van szó, hogy a minden-napjainkban mennyire van helye az Istenre figyelésnek, és mennyire találkozik a mi tekintetünk az Úr Jézus tekintetével legyen szó imádságról, vagy valamilyen feladatunkról, amelyet el kell végeznünk? Naponta őszintén rá kell kérdeznünk: „Mester, hol laksz?” és ha valahol felleljük, időzzünk el ott. Szenteljünk időt, és energiát vallásos-lelki életünknek. Az is fontos, hogy azok számára, akikkel találkozunk, legyen Istenre, Jézusra mutató az életünk, ahogyan a tanítványok esetében is történt. Egymást vezették el Jézushoz. A megtalált lelki értékeket örömmel osszuk meg másokkal és segítsünk egymásnak a lelki előrehaladásban. Befejező buzdításként így fogalmazhatnánk, hogy hagyjuk, hogy Jézus tekinetete rajtunk is megpihenjen és vegyük észre az ő megújító nézését, hogy belőle naponta új erőt meríthessünk.